Grøn omstilling

Erhvervsstyrelsen arbejder for at understøtte danske virksomheders udvikling af grønne og cirkulære forretningsmodeller og skabe de bedste betingelser for udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. Her kan du blive klogere på grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem en række publikationer og cases.

  • Opdateret 7. december 2020

Grøn og cirkulær omstilling af danske virksomheder bidrager til et bedre klima og skaber grobund for nye forretningsmuligheder. Her kan du læse om potentialerne i grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem publikationer og cases.

 

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i økonomien og bevare den højst mulige værdi i produkterne længst muligt. Ved at minimere spild, genanvende materialer eller forlænge produkters levetid, kan du spare værdifulde ressourcer og mindste klimaaftrykket samtidig med, at du kan skabe besparelser for din virksomhed.

Potentialer for cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi rummer nye forretningsmuligheder for din virksomhed, som kan bidrage til øget beskæftigelse, konkurrenceevne og eksport samt reduceret CO2-udledning og ressourceforbrug. 

Her kan du læse mere om, hvordan virksomheder i Danmark og udlandet har startet eller omstillet til en cirkulær forretningsmodel, samt om de økonomiske og forretningsmæssige perspektiver i omstillingen til en cirkulær økonomi, samt inspiration fra Holland, Frankrig og EU til, hvordan Danmark ville kunne måle, hvor langt vi er med omstillingen.

Publikationer

Data, datadeling og digitalisering

Data, datadeling og digitalisering rummer et stort potentiale for at understøtte cirkulære forretningsmodeller. 

Publikationer

Cirkulær økonomi og klimaaftryk 

Cirkulære løsninger kan bidrage til at reducere klimaaftrykket gennem højere materialeeffektivitet, deling af produkter og længere produktlevetider samt bedre genanvendelse.

Publikationer

Standarder 

Standarder giver fælles retningslinjer og fremmer tillid til cirkulære produkter og løsninger.

Publikationer

Som virksomhed kan du bevare værdien i materialer og produkter længst muligt gennem cirkulære forretningsmodeller med fokus på genbrug, genfremstilling og genanvendelse.

I disse publikationer kan du læse om omfanget af genfremstilling i Danmark, og om hvordan byggevirksomheder i EU kan dokumentere deres genbrug af byggematerialer.

Publikationer

Med en grøn forretningsmodel kan du som virksomhed nedbringe din påvirkning af miljøet. En grøn forretningsmodel indeholder ofte nye typer af samarbejder med kunder og leverandører, som understøtter grønne løsninger.  

Grøn Omstillingsfond (2013-2015) havde til formål at fremme grøn omstilling i danske virksomheder bl.a. gennem tilskudsordninger og ved at skabe viden om de grønne forretningsmuligheder gennem analyser og andre aktiviteter.
Her kan du læse mere om grøn omstilling baseret på praktiske erfaringer fra danske virksomheder.

Publikationer

Ressourceeffektivitet handler om, hvordan du kan udnytte ressourcerne bedre, og hvad en bedre brug af ressourcer kan betyde for din forretningsmodel, din virksomheds økonomi og for miljøet.

Som produktionsvirksomhed kan du skære ned på det samlede materialeforbrug og derved spare væsentlige beløb. Derudover kan du ved optimal brug af teknologier realisere potentialer, som kan reducere din virksomheds omkostninger væsentligt. 

Her kan du læse publikationer om ressourceeffektivitet og –produktivitet og konkurrenceevne i dansk industri her.

Publikationer

Har du spørgsmål om cirkulær økonomi?

På nyeforretningsmodeller.dk kan du skrive til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Gå til nyeforretningsmodeller.dk