Hvidvask

GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 11. marts 2022
  • GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 34209936.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af 25 kundesager kunne konstatere, at virksomheden i fem tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejers identitet ved etablering af forretningsforbindelsen.

Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen og en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget overvågning af kundeforholdet.

Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke at have undersøgt baggrunden for og formålet med komplekse og usædvanligt store transaktioner, usædvanlige transaktionsmønstre eller aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.