Hvidvask

GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 18. marts 2022
  • GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTS-SELSKAB, CVR-nr. 28121717.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.

Virksomheden modtog et påbud, for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger, for at indhente og kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 2 tilfælde.

Virksomheden modtog et påbud, for ikke at have foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og bilag 3 i 7 tilfælde.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i 7 tilfælde.

Endelig modtog virksomheden en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 4 tilfælde.