Hvidvask

Galleri Habsø A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Galleri Habsø A/S

  • 8. september 2021
  • Galleri Habsø A/S
  • Kunstbranchen

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i
hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 8. september 2021
afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Galleri Habsø A/S, CVR-nr.
21086436.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en
risikovurdering eller skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor
virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i
hvidvaskloven.