Hvidvask

Galleri DGV ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Galleri DGV ApS

  • 7. september 2021
  • Galleri DGV ApS
  • Kunstbranchen

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 7. september 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Galleri DGV ApS, CVR-nr. 30712366.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Galleri DGV ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.