Hvidvask

Fyns Bogføring & Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Fyns Bogføring & Revision ApS

  • 26. juni 2020
  • Fyns Bogføring & Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 26. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Fyns Bogføring & Revision ApS, CVR-nr. 35032142.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Fyns Bogføring & Revision ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Fyns Bogføring & Revision ApS, at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.