Hvidvask

FREELANCE BOGHOLDERIET ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende FREELANCE BOGHOLDERIET ApS

  • 12. juni 2020
  • FREELANCE BOGHOLDERIET ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af en gennemført kontrol af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 12. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende FREELANCE BOGHOLDERIET ApS, CVR-nr. 31087880.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at FREELANCE BOGHOLDERIET ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover FREELANCE BOGHOLDERIET ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.