Hvidvask

European Business Center IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende European Business Center IVS

  • 29. januar 2021
  • European Business Center IVS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 29. januar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende European Business Center IVS, CVR-nr. 36703938.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.