Hvidvask

Erling G. Jensen Revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Erling G. Jensen Revisionsanpartsselskab

  • 24. april 2020
  • Erling G. Jensen Revisionsanpartsselskab
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 24. april 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Erling G. Jensen Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 76647518.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Erling G. Jensen Revisionsanpartsselskab havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.