Hvidvask

ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 30. august 2021
  • ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 30. august 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 20658231.

Erhvervsstyrelsen påbød ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen påbød endvidere ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB modtog ligeledes et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB ikke løbende har overvåget forretningsforbindelsen.

ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes og dennes reelle ejers identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.