Eksempler på agil erhvervsrettet regulering

Se eksempler på eksisterende regulering, der illustrerer efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering.

  • Opdateret 8. december 2021
Eksempler på agil erhvervsrettet regulering
Eksempel Beskrivelse
Formålsbestemt regulering af Elsikkerhedsreglerne

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser illustrerer, hvordan regulering kan efterleve principperne om at være ”enkel og formålsbestemt” samt ”teknologineutral”.

Formålsbestemt regulering af gassikkerhed Gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelse illustrerer, hvordan regulering kan efterleve principperne om at være ”enkel og formålsbestemt” samt ”teknologineutral”.
Forsyningspligten af taletelefoni er udmøntet teknologineutralt Når Teleloven stiller krav om forsyningspligt, så overlades metodefriheden til udbyderne på markedet, der i stedet for traditionel fastnettelefoni fx kan levere bredbånds- eller mobiltelefoni. 
Forsøgshjemmel til selvkørende motorkøretøjer Inden for en årrække vil selvkørende motorkøretøjer formentlig blive et alternativ til de transportmidler, vi kender i dag. En sådan udvikling vil stille krav til færdselsreguleringen.
Rum for nye elektroniske betalingstjenester Lov om betalinger sikrer, at ikke alene pengeinstitutter, men også andre aktører kan tilbyde nye digitale services baseret på kundernes betalingsdata.