Vurdering af agil erhvervsrettet regulering

For at understøtte virksomhedernes mulighed for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller skal alle ministerier vurdere ny erhvervsrettet lovgivning ud fra 5 principper. Her kan I som myndighed læse om principperne og finde vejledninger, skemaer m.m. til jeres vurderinger.