Hvidvask

Ejendomsselskabet M32 ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsselskabet M32 ApS

  • 11. marts 2022
  • Ejendomsselskabet M32 ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 11. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsselskabet M32 ApS, CVR-nr. 41023074.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Ejendomsselskabet M32 ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i 2 tilfælde ikke tilstrækkeligt havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger samt klarlagt ejer- og kontrolstrukturen.

Virksomheden kunne hertil ikke fremvise sine forretningsgange til af afgørelse af, om en kundes reelle ejer er politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Ejendomsselskabet M32 ApS modtog ligeledes et påbud for ikke at have vurderet og hvor relevant indhentet oplysninger om forretningsforbindelsers formål og tilsigtet beskaffenhed.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Ejendomsselskabet M32 ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om Ejendomsselskabet M32 ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.