Hvidvask

Ejendomsmæglerfirmaet Stine Christiansen A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsmæglerfirmaet Stine Christiansen A/S

  • 2. december 2020
  • Ejendomsmæglerfirmaet Stine Christiansen A/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. december 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsmæglerfirmaet Stine Christiansen A/S, CVR-nr. 32065333.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.