Hvidvask

Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Holte P/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Holte P/S

  • 2. december 2021
  • Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Holte P/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. december 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Holte P/S, CVR-nr. 40596445.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af 9 kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i 3 tilfælde havde kontrolleret identitetsoplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, en påtale for i 4 tilfælde ikke at have foretaget rettidigt kontrol af identitetsoplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde og en påtale for i 2 tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejers identitet ved etablering af forretningsforbindelsen.

Virksomheden modtog påtale for i 1 tilfælde ikke at have opbevaret oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af § 11, stk. 1, nr. 2.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Holte P/S, har overtrådt hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 2 og § 11, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.