Hvidvask

Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S

  • 15. juni 2020
  • Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 15. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S CVR-nr. 38278819.

Erhvervsstyrelsen påbød Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød endvidere Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S modtog ligeledes en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK P/S ikke rettidigt ved etableringen af kundeforholdet havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, date eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.