Hvidvask

EDC POUL ERIK BECH AROS, AARHUS C A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EDC POUL ERIK BECH AROS, AARHUS C A/S

  • 22. november 2021
  • EDC POUL ERIK BECH AROS, AARHUS C A/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 22. november 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EDC POUL ERIK BECH AROS, AARHUS C A/S, CVR. 35847634.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at EDC POUL ERIK BECH AROS, AARHUS C A/S ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering samt skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af en forretningsforbindelse, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret en forretningsforbindelses identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog herudover en påtale for i en kundesag ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejeres identitet, så virksomheden med sikkerhed ved hvem den eller de reelle ejere er.