Hvidvask

EDC Dalum ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EDC Dalum ApS

  • 9. september 2019
  • EDC Dalum ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. september 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EDC Dalum ApS, CVR-nr. 36920998. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at EDC Dalum ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelsen med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger og ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt indhentet og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitetsoplysninger.