Hvidvask

EBOGHOLDEREN.DK ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EBOGHOLDEREN.DK ApS

  • 29. september 2020
  • EBOGHOLDEREN.DK ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af en gennemført kontrol af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 29. september 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EBOGHOLDEREN.DK ApS, CVR-nr. 34620474.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at EBOGHOLDEREN.DK ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover EBOGHOLDEREN.DK ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.