Hvidvask

DOKA BOGHOLDERI ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DOKA BOGHOLDERI ApS

  • 25. maj 2020
  • DOKA BOGHOLDERI ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af en gennemført kontrol af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 25. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DOKA BOGHOLDERI ApS, CVR-nr. 36044446.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DOKA BOGHOLDERI ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.