Hvidvask

Din Regnskabsafdeling K/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Din Regnskabsafdeling K/S.

  • 6. september 2019
  • Din Regnskabsafdeling K/S
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. september 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DIN REGNSKABSAFDELING K/S, CVR-nr. 36553472. 
 
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DIN REGNSKABSAFDELING K/S ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover DIN REGNSKABSAFDELING K/S at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at DIN REGNSKABSAFDELING K/S, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.