Hvidvask

Din Mægler ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Din Mægler ApS

  • 8. juni 2022
  • Din Mægler ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 8. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Din Mægler ApS, CVR-nr. 42506192.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret en kundes identitetsoplysninger. Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret én virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for i to tilfælde ikke rettidigt, at have kontrolleret om en kunde var en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner hertil.