Hvidvask

Din Bogholder ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Din Bogholder ApS

  • 7. juli 2022
  • Din Bogholder ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 7. juli 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Din Bogholder ApS, CVR-nr. 40850635.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.