Digital bogføring i virksomheder og foreninger

Bogføringsloven pålægger visse virksomheder og foreninger at bogføre digitalt. Her kan du få et overblik over, hvad det konkret betyder for din virksomhed.

  • Opdateret 26. maj 2023

Det har du pligt til, hvis din virksomhed skal bogføre digitalt

Er din virksomhed omfattet af kravet om digital bogføring betyder det, at du skal følge to grundlæggende bogføringspligter: 

  • Du skal registrere virksomhedens eller foreningens transaktioner i et digitalt bogføringssystem, og 
  • Du skal opbevare registreringer og de bilag, der dokumenterer registreringerne, i et digitalt bogføringssystem eller som minimum opbevare en fuldstændig sikkerhedskopi heraf på en server hos en udbyder eller hos en anden tredjepart. 

Standard eller specialudviklet bogføringssystem

Du kan vælge at bogføre digitalt i enten: 

  • et digitalt standard bogføringssystem, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, eller 
  • et specialudviklet bogføringssystem, der er skræddersyet til forholdene i din virksomhed eller forening.  

Hvis du vælger det første, skal du vælge ét af de registrerede bogføringssystemer, der fremgår på Erhvervsstyrelsens fortegnelse over registrerede standard bogføringssystemer. Fortegnelsen offentliggøres her på hjemmesiden senest 1. januar 2024. Fordelen ved at vælge et bogføringssystem fra fortegnelsen er, at I så er sikre på, at bogføringssystemet lever op til kravene til digitale bogføringssystemer. 

Hvis du vælger et specialudviklet bogføringssystem til din virksomhed, skal du selv sikre, at systemet opfylder kravene til digitale bogføringssystemer efter bogføringslovens § 15. Fordelen ved at anvende et specialudviklet system er, at det kan skræddersys til netop de behov for systemunderstøttelse, der er gældende i din virksomhed.

Kravene til specialudviklede bogføringssystemer bliver offentliggjort senere. 

Erhvervsstyrelsens vejledning

Spørgsmål og svar

Nej. Bogføringsloven trådte i kraft 1. juli 2022, men det er tidligst fra 2024, at alle virksomheder, der har pligt til at aflægge en årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen, vil skulle anvende et digitalt bogføringssystem.

Andre virksomheder, som har en årlig omsætning på over 300.000 kr. i to år i træk, vil ifølge loven tidligst skulle anvende et digital bogføringssystem fra 2026. 

Der er således god tid til at omstille sig til de nye krav. 

Ja. Først og fremmest har din virksomhed god tid til at omstille sig, da kravene til digital bogføring indføres etapevis. Driver du eksempelvis en personligt ejet virksomhed med en årlig omsætning på over 300.000 kr., vil du tidligst skulle efterleve kravene fra 2026. 

Derudover vil en række virksomheder have mulighed for at ansøge om støtte til rådgivning om digital bogføring gennem en ny pulje under SMV:Digital. 

Din virksomhed skal registrere transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem. Registrering og opbevaring kan enten ske i et registreret bogføringssystem eller i et andet digitalt bogføringssystem.

Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at systemet lever op til bogføringslovens krav, før det kan komme på listen over registrerede bogføringssystemer. 

Ja, det kan du godt. Der er ikke krav om, at du skal bruge et registreret bogføringssystem, hvis du er omfattet af de nye regler. Du må gerne bruge en anden løsning, men så er det dit ansvar, at systemet lever op til gældende regler og at bevise det ved en eventuel kontrol. Hvis det viser sig at dit system ikke opfylder kravene, så risikerer du at blive pålagt at anvende et registreret bogføringssystem.  

Hvis du bruger et registreret bogføringssystem, er det systemleverandørens ansvar at sikre, at det lever op til alle gældende regler. Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at kravene er opfyldt. Det kan især være en fordel for de mange mindre virksomheder, der ikke har ressourcerne til selv at vurdere, om et bogføringssystem opfylder bogføringslovens krav. Det er dog stadig dit ansvar, at bogføringen udføres og særligt, at alle transaktioner bliver registrerede, at de tilhørende bilag bliver opbevaret, og at du har passende procedurer for at sikre det. 

Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over alle digitale standard bogføringssystemer, som er registrerede. Af fortegnelsen fremgår systemets navn, navnet på virksomheden som udbyder bogføringssystemet og systemets registreringsnummer. Vi forventer at offentliggøre fortegnelsen på vores hjemmeside i januar 2024. 

Du vil også kunne se på udbyderens hjemmeside, om det pågældende system er registreret. Udbydere har nemlig pligt til tydeligt at henvise til registreringsnummeret ved markedsføring af bogføringssystemet og ved indgåelse af aftale om brug af systemet.

Kontakt os