Tidsplan for virksomheders digitale bogføring

Kravet om digital bogføring indføres løbende. Få overblik hvornår de nye regler for digital bogføring gælder.

  • Opdateret 12. juli 2024

Den nye bogføringslov betyder, at stort set alle virksomheder på et tidspunkt har pligt til at bruge et digitalt bogføringssystem. Hvornår den enkelte virksomhed bliver omfattet af kravet, afgøres ud fra virksomhedsform og startdato for virksomhedens regnskabsår.

Fra den 1. juli 2024Fra den 1. januar 2025Fra 2026

 

Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, der anvender et registreret bogføringssystem.

 

Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem.Personligt ejede virksomheder med en årlig nettoomsætning på mere end 300.000 kr. i to på hinanden efterfølgende år (fx 2024 og 2025).

 

Skal bogføre digitalt fra første dato de starter et nyt regnskabsår.

 

Skal bogføre digitalt fra første dato de starter et nyt regnskabsår.Skal bogføre digitalt fra 2026.