Publikation

Business case for forslag til ny bogføringslov

Forslag til ny bogføringslov stiller bl.a. krav om digital registrering af transaktioner og digital opbevaring af regnskabsmateriale. Denne business case undersøger, hvad potentialet og gevinsterne vil være for virksomheder, der er omfattet af de nye krav. 

  • 24. november 2021

Business casen viser en nettobesparelse for de ca. 416.000 virksomheder (heraf ca. 406.000 aktive virksomheder) omfattet af de nye krav i bogføringsloven, til estimeret at være ca. 2,9 mia. kr. årligt.

Potentialet er drevet af den gevinst, som virksomhederne i målgruppen opnår ved at øge graden af automatisering i processerne for fakturering og betalinger.

Business casen er en opdatering af ‘Business case for Automatisk Erhvervsrapportering’ fra 2020, som KPMG har udarbejdede for Erhvervsstyrelsen, i forbindelse med forslag til revision af bogføringsloven. Kravene i den ny bogføringslov omfatter en bredere målgruppe end målgruppen i den oprindelige business case fra 2020.  

Mere om emnet

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt udbydere af standardsystemer til bogføring 

Business case for Automatisk Erhvervsrapportering