Publikation

Business case for Automatisk Erhvervsrapportering

Automatisk erhvervsrapportering handler om automatisering af virksomheders indberetninger til det offentlige. Denne business case ser på potentialet ved at automatisere processen for indhentning af data, der bruges til indberetning af årsrapport, momsafregning og regnskabsdata.   

  • 1. april 2020

Business casen vedrører tre indberetninger af regnskabsdata og finansielle data:  

  • Indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen  
  • Indberetning af momsafregning til Skattestyrelsen  
  • Indberetning af regnskabsdata til Danmarks Statistik 

Business casen fokuserer på: 

  • Potentialet ved at automatisere processen for tilvejebringelse af data til brug for de tre indberetninger.
  • Gevinster og omkostninger for virksomheder og myndigheder ved udbredelse af automatisk erhvervsrapportering. 

Den bygger ovenpå et flerårigt analysearbejde og tager afsæt i eksisterende datakilder og supplerende indhentede oplysninger, hvor dette har været nødvendigt. I praksis indebærer denne sammenstilling af kilder, at de estimerede økonomiske effekter ved udbredelse af automatisk erhvervsrapportering er behæftet med usikkerhed. De beregnede økonomiske effekter, er derfor angivet med et spænd.  

Business casen er udarbejdet af KPMG for en fællesoffentlig arbejdsgruppe med deltagelse af Skattestyrelsen, Udviklings og Forenklingsstyrelsen, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen for initiativet Automatisk Erhvervsrapportering (AER). 

Mere om emnet

Business case for forslag til ny bogføringslov 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt udbydere af standardsystemer til bogføring