Hvidvask

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Grønland

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Grønland

  • 19. april 2021
  • DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Grønland
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg i Grønland traf Erhvervsstyrelsen den 19. april 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 33963556.

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB modtog påtale for i to kundeforhold ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesagerne kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde indhentet identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.

Derudover modtog DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB påtale for i to kundeforhold ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesagerne kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstruktur.