Hvidvask

DB Frederikssund ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DB Frederikssund ApS

  • 19. november 2020
  • DB Frederikssund ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 19. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DB Frederikssund ApS, CVR-nr. 36963816.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DB Frederikssund ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller på tidspunktet for kontrolbesøget. Virksomheden har efter kontrolbesøget bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog påtale for disse forhold.

DB Frederikssund ApS modtog ligeledes påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger og i to tilfælde ligeledes ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur.