Hvidvask

Dansk Selskabsrådgivning ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Dansk Selskabsrådgivning ApS

  • 11. maj 2020
  • Dansk Selskabsrådgivning ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Dansk Selskabsrådgivning ApS, CVR-nr. 36728124.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Dansk Selskabsrådgivning ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Dansk Selskabsrådgivning ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Dansk Selskabsrådgivning ApS ikke havde opbevaret identitets- og kontroloplysninger i et ophørt kundeforhold, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.