Hvidvask

Danish Online Accounting ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Danish Online Accounting ApS

  • 13. november 2020
  • Danish Online Accounting ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Danish Online Accounting ApS, CVR-nr. 35815708.

Erhvervsstyrelsen påbød Danish Online Accounting ApS at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at Danish Online Accounting ApS ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejers identitet.

Danish Online Accounting ApS modtog ligeledes en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at Danish Online Accounting ApS ikke rettidigt ved etableringen af et kundeforhold havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundens reelle ejers identitet.