Hvidvask

Danica Godkendt Revisionsfirma ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Danica Godkendt Revisionsfirma ApS

  • 3. juni 2020
  • Danica Godkendt Revisionsfirma ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 3. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Danica Godkendt Revisionsfirma ApS, CVR-nr. 37603686.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Danica Godkendt Revisionsfirma ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 1, på tidspunktet for kontrolbesøget. Virksomheden har efterfølgende bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke at have udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, på tidspunktet for kontrolbesøget. Virksomheden har efterfølgende bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.