Hvidvask

DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS

  • 2. marts 2020
  • DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. marts 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS, CVR-nr. 35816321.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.