Hvidvask

DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse vedrørende DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 17. februar 2022
  • DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 17. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR. 27289940.

Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundeskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, og påtale for i et tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger samt påtale for i et tilfælde ikke rettidigt at have klarlagt en kundes ejer- og kontrolstruktur.

Endvidere modtog virksomheden en påtale for i tre tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold rettidigt. Virksomheden modtog herudover en påtale for i tre tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.