Hvidvask

D.A Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende D.A Revision ApS

  • 6. april 2022
  • D.A Revision ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 6. april 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende D.A Revision ApS, CVR-nr. 38468804.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.