Hvidvask

Cool Sales ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Cool Sales ApS

  • 6. december 2021
  • Cool Sales ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 6. december 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Cool Sales ApS, CVR-nr. 37382957.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde indhentet og kontrolleret identitetsoplysninger på en virksomhedskundes reelle ejere. Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret nogle virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om Cool Sales ApS har overtrådt hvidvasklovens §§ 7, 8 og 58, stk. 1.