Hvidvask

CITYCALLCENTER ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CITYCALLCENTER ApS

  • 2. februar 2022
  • CITYCALLCENTER ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 2. februar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CITYCALLCENTER ApS, CVR-nr. 26855705.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 4 tilfælde. Virksomheden modtog et påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed i 6 tilfælde.

Virksomheden modtog en påbud for ikke rettidigt at have taget stilling til, om en kunde er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i 6 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig kilde i 3 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 2 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen i 6 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale om løbende at overvåge en etableret forretningsforbindelse i 1 tilfælde.

Endeligt modtog virksomheden en påtale for manglende opbevaring af oplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter i 5 tilfælde.