Hvidvask

CASO ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CASO ApS

  • 3. februar 2021
  • CASO ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. februar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CASO ApS, CVR-nr. 35515186.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden ikke at havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering. Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden havde oprettet selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer for andre end sig selv, uden at være optaget i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Virksomheden modtog en påtale for dette forhold.