Hvidvask

CAPWORKS ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CAPWORKS ApS

  • 22. marts 2019
  • CAPWORKS ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 22. marts 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CAPWORKS ApS, CVR-nr. 33255624.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at CAPWORKS ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

CAPWORKS ApS modtog et påbud og en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde gennemført kundekendskabsprocedurer, i ét tilfælde ikke havde og i ét andet tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, og i ét tilfælde ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden blev herudover påbudt at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i øvrigt kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at CAPWORKS ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.