Hvidvask

CAPTURE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CAPTURE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 7. juni 2022
  • CAPTURE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 7. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CAPTURE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 28126131.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.