Hvidvask

BUSINESSHOUSE ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BUSINESSHOUSE ApS

  • 2. februar 2022
  • BUSINESSHOUSE ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BUSINESSHOUSE ApS, CVR-nr. 28295391.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog ligeledes et påbud om at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden modtog et påbud for i fire tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere virksomhedskundernes identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog ligeledes et påbud for i ét tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret to virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog et påbud for i tre tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge virksomhedskundernes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for i ét tilfælde ikke at have foretaget løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse.

Virksomheden modtog et påbud for i samtlige gennemgåede kundesager ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden modtog ligeledes et påbud for i samtlige gennemgåede kundesager ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget en undersøgelse af baggrunden for og formålet med en kompleks og usædvanligt stor transaktion, et usædvanligt transaktionsmønster eller aktivitet, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.