Hvidvask

BROHOLM ERHVERV ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BROHOLM ERHVERV ApS

  • 26. november 2020
  • BROHOLM ERHVERV ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 26. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BROHOLM ERHVERV ApS, CVR-nr. 34891745.

Virksomheden modtog påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen ved gennemgang af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke har kontrolleret kundens identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen ved gennemgangen af en række kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kunders identitetsoplysninger.