Hvidvask

BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvasklovens vedrørende BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 18. november 2020
  • BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af en gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 18. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 39135489.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen konstaterede ligeledes, at BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.