Hvidvask

B.O.MENTOR ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende B.O.MENTOR ApS

  • 25. marts 2019
  • B.O.MENTOR ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 25. marts 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende B.O.MENTOR ApS, CVR-nr. 31368030.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at B.O.MENTOR ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om B.O.MENTOR ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 10. juli 2019 et bødeforelæg på 50.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.