Hvidvask

Boligmatch ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Boligmatch ApS

  • 15. januar 2021
  • Boligmatch ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 15. januar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Boligmatch ApS, CVR-nr. 33160437.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Boligmatch ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.