Hvidvask

Boligmægleren Bjæverskov ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Boligmægleren Bjæverskov ApS.

  • 6. september 2019
  • Boligmægleren Bjæverskov ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. september 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BOLIGMÆGLEREN BJÆVERSKOV ApS, CVR-nr. 30244265. 
 
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at BOLIGMÆGLEREN BJÆVERSKOV ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.