Hvidvask

Bogføring Danmark ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bogføring Danmark ApS

  • 24. november 2021
  • Bogføring Danmark ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 24. november 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bogføring Danmark ApS, CVR-nr. 31179564.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Bogføring Danmark ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have taget stilling til, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.