Bogføring

Bogføringsloven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006.

Ifølge lovens § 1 gælder denne for alle erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i Danmark og for erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet (fx filialer).

Derudover gælder loven for virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark samt virksomheder, der modtager tilskud fra den danske stat eller EU, og som i den forbindelse er forpligtede til at afgive regnskabsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bogføringsloven, som du kan finde her.

Hvis du ønsker at opbevare bogføringsmateriale i udlandet, kan du læse mere her.