Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bogføring

Bogføringsloven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006.

Ifølge lovens § 1 gælder denne for alle erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i Danmark og for erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet (fx filialer).

Derudover gælder loven for virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark samt virksomheder, der modtager tilskud fra den danske stat eller EU, og som i den forbindelse er forpligtede til at afgive regnskabsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bogføringsloven, som du kan finde her.

Hvis du ønsker at opbevare bogføringsmateriale i udlandet, kan du læse mere her.