Bogføring

Bogføringsloven opstiller de generelle krav til bogføring. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til loven.

  • Opdateret 18. december 2019

Ifølge bogføringslovens § 1 gælder den for alle erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i Danmark og for erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet (fx filialer).

Derudover gælder loven for virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark samt virksomheder, der modtager tilskud fra den danske stat eller EU, og som i den forbindelse er forpligtede til at afgive regnskabsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bogføringsloven. Formålet med bogføringsvejledningen er at yde vejledning til forståelse af bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1999 med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere.

Vejledningen behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den tidligere bogføringsbekendtgørelse af 1990.

Som opfølgning på lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et supplement til bogføringsvejledningen af 1999.

Supplementet beskriver ændringerne til reglerne om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale (§ 12), herunder hvilke formater, der kan anerkendes ved elektronisk opbevaring og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale (§ 15).

Den erstatter gældende bogføringsvejlednings kapitel 7 og 9, for så vidt angår elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale.

Supplementet oversat til engelsk

Supplement til bogføringsvejledningen af 1999 er oversat til engelsk. Den engelsksprogede version er en uofficiel oversættelse - kun den danske version er at anse for juridisk gyldig.