Hvidvask

BO BASIC ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BO BASIC ApS

  • 14. december 2020
  • BO BASIC ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. december 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BO BASIC ApS, CVR-nr. 27748953.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at BO BASIC ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en uafhængig og pålidelig kilde.