Hvidvask

Bjørn & Byskov ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bjørn & Byskov ApS

  • 27. juni 2022
  • Bjørn & Byskov ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 27. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bjørn & Byskov ApS, CVR-nr. 38311220.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

Virksomheden modtog desuden en påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret de reelle ejeres identitetsoplysninger, så virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er.

Virksomheden modtog endelig en påtale for i fem tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering rettidigt.